Радимо прочитати

Олена Миколаївна ІОНОВА НВК „ШКОЛА ВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ” – ПЕРША НА СЛОБОЖАНЩИНІ ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА”

Історія виникнення харківської вальдорфської школи. В Україні вальдорфські заклади почали з’являтися на початку 90-х років. Шлях до події відкриття першої вальдорфської школи в Харкові, що розпочинався з читання ксерокопійованих, часто самвидавницьких тестів з вальдорфської педагогіки, з перших вступних семінарів через глибокий аналіз і співставлення зі світовою та вітчизняною педагогікою, через спроби в окремих шкільних класах ввести викладання за вальдорфськими методиками, подібний до багатьох біографій інших вальдорфських ініціатив, що виникли в Україні в пострадянський час. Так само, як усі українські вальдорфські педагоги, вчителі та вихователі „Школи вільного розвитку”, вчилися й вчаться справжньому, а не декларованому самоврядуванню – колегіальному управлінню школою, тобто спільно обговорюють і приймають рішення з усіх педагогічних і господарчих питань шкільного життя.

Олена Миколаївна ІОНОВА “ОБРАЗ ДИТИНИ У ШТАЙНЕР-ПЕДАГОГІЦІ”

Автором проаналізовано антропософськи зорієнтовані погляди Р. Штайнера на суть дитини, які базуються на уявленнях про єдність людського тілесно-душевно-духовного буття; зв’язок мислення, відчування й волі з фізіологічною організацією людини; взаємозумовленість тілесного, душевного і духовного розвитку в ритмі семи років.

Райнер Пацлаф “ЗАСТЫВШИЙ ВЗГЛЯД”

Фізіологічний вплив телебачення на розвиток дітей. Батьки знайдуть у цій книзі корисні відповіді на такі, наприклад, питання: з якого віку дітям можна дивитися телепередачі? Чим компенсувати шкоду від телепереглядів? Як навчити дитину свідомо та самостійно ставитися до телевізора?

Райнер Пацлаф “ДЕТСТВО УМОЛКАЕТ”

Втрата мови та турбота про збереження мови в епоху засобів масової інформації. Роздуми автора показали нам, яке непередбачене значення для життя підростаючої людини має творчо діюче слово. Воно, як скульптор, сприймає фізичні органи маленької дитини, душевним силам дає форму і життя, а в юнацькому віці звільняє дух. Без слова людина не стала б людиною, не було б можливим її становлення та розвиток.
Все, що живе в думках і почуттях того, хто говорить, мова «вивертає» до чутних зовнішніх звуків, які повітрям досягають слухача. У ньому феномени звуку знову перетворюються на внутрішнє сприйняття понять та відчуттів.

Петер Ланг, Сюзанна Пюлер “ДОМ ГДЕ ДЕТЯМ ХОРОШО”

Важливими факторами є довіра батьків до виховання і ступінь задоволення якістю виховання. Тим часом існує достатньо підстав для того, щоб виховання маленької людини в сім’ї поєднувалося з додатковим вихованням.
За минулі роки образ дошкільного закладу з вальдорфської педагогіки дуже змінився, і цей процес триває. Принципово установи з вальдорфської педагогіки поєднують три елементи: ідею виховання вальдорфської педагогіки, умови життя у суспільстві, зв’язок батьків та вихователів.
В основі їх лежить та сама ідея: пізнати істоту дитини в її неповторності, яку не можна змішувати ні з чим іншим, допомогти їй здійснити себе, щоб, досягнувши юнацького і зрілого віку, вона могла з усією відповідальністю зайняти гідне місце в суспільстві.

В. Гебель, М. Глеклер “ШКІДЛИВІ ВПЛИВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

Витяг з книги відомих дитячих лікарів про шкідливий вплив навколишнього середовища: телебачення, коміксів, перевантаження органів чуття (перезбудження), раннього тренування інтелекту, вплив комп’ютерних ігор та як приклад до розуміння залежности, виникнення залежності до алкголю та наркотиків. Автори розглядають проблематику впливу навколишнього середовища на майбутнє дитини.